เกี่ยวกับแผนกธุรกิจการดูแลเบาหวาน (Roche Diabetes Care)

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี แผนกธุรกิจการดูแลเบาหวานของโรชฯ (Roche Diabetes Care) บริษัทระดับโลกของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและผลิตภัณฑ์บริหารจัดการการดูแลเบาหวาน จากการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานของบริษัทฯ และผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ รัฐบาล และหน่วยงานสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการการดูแลภาวะเบาหวาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานทั้งสำหรับผู้มีภาวะเบาหวานและผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการดูแลผู้มีภาวะเบาหวานทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลก เพื่อที่จะลดผลกระทบจากภาวะเบาหวานต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการในการบริหารจัดการโรคเบาหวาน ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะและโครงการให้ความรู้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้มีภาวะเบาหวานหลายล้านคนทั่วโลก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมและจัดการภาวะเบาหวานที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโรช มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่ นวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเรา มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ หรือ in vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวม ประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองจำเพาะด้าน ตลอดจนการประเมิน และเฝ้าระวังโรค

ด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรกับห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ที่จะมีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย เรามีศักยภาพที่เหนือไปกว่าแค่การวินิจฉัยโรค เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในอุตสาหกรรมเฮลต์แคร์ เพื่อป้องกันและจัดการกับโรคร้ายได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2542 และในปัจจุบัน เรามีพนักงานราว 300 คน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 18–19 อาคารรสาทาวเวอร์ เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยธุรกิจของโรช ไดแอกโนสติกส์:

• Centralised and Point of Care Solutions (CPS)

• Roche Molecular Diagnostics (RMD)

• Roche Tissue Diagnostics (RTD)

• Roche Sequencing Solutions (RSS)

• Diabetes Care (DC)

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของโรช ไดแอกโนสติกส์ กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ https://diagnostics.roche.com/  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทโรช กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.roche.com

BB18041.