ชื่อโรงพยาบาลที่อยู่เบอร์โทร
1. รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชั้น 10 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์02-256-4101
2. รพ. รามาธิบดีชั้น 1 อาคารพระเทพ02-200-4013
3. รพ. ศิริราช
ชั้น 1 ตึกหอพักพยาบาล 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
02 419 9568-9
4. รพ. ราชวิถี
ชั้น 9 อาคารสิรินธร
02-354-8108-37
5. รพ. สมิติเวช สุขุมวิท
ชั้น 1 อาคาร 1 เคาท์เตอร์ 2 02-022-2222
6. รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
ชั้น 4 คลินิกอายุรกรรม เบาหวาน02-022-2222
7. รพ. กรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
02-755-1129 , 02-755 -1130
8. รพ. วิชัยยุทธ
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0-2265-7777, 0-2618-6200
9. รพ. เทพธารินทร์ชั้น 10 อาคาร Life style Building02-348-7000
10. รพ. บำรุงราษฎร์ชั้น 19 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก02-011-2222

*รายชื่อโรงพยาบาลข้างต้น ไม่ครอบคลุมศูนย์เบาหวานทั้งหมดที่มีในประเทศไทย ท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูล กับโรงพยาบาลอื่นๆ ได้เพิ่มเติม