ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

โรคเบาหวานเป็นโรคระบาดที่เกิดมากขึ้น และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอีกมากมาย ทุกวันนี้ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารมีประโยชน์อย่างไร เพียงพอหรือไม่ในการดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน?

ฟังคำแนะนำจากศ. เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ จากศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ProMA 1550 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 5 ส.ค. 2565

บทความที่น่าสนใจ