ทุกๆ 8 วินาที มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน

ทุกๆ 8 วินาที มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน

ประชากรกว่า 425 ล้านคนทั่วโลก มีภาวะเบาหวาน

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก

1 ใน 3 ของผู้เริ่มเป็นเบาหวาน จะเริ่มสูญเสียการมองเห็น

ผู้เป็นเบาหวานมีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนทั่วไปมากถึง 3 เท่า

ผู้เป็นเบาหวานเสี่ยงไตวาย มากกว่าคนทั่วไปถึง 10 เท่า

ทุกๆ 30 วินาที จะมีผู้ถูกตัดเท้าหรือขาจากภาวะเบาหวาน 

  1. IDF Diabetes atlas 8th Edition 2017,www.diabetesatlas.org
  2. care.diabetesjournals.org/content/38/10/1852 

บทความที่น่าสนใจ

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

FacebookTwitterLine โรคเบาหวานเป็นโรคระบาดที่เกิดมากขึ้น และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอีกมากมาย ท

อ่านเพิ่มเติม