14 พ.ย. วันเบาหวานโลก ร่วมรณรงค์ให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ตามแคมเปญ “ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไหร่”

ในปี 2565 มีคนไทยเป็นเบาหวานกว่า 6.06 ล้านคน โดยเป็นคนว […]

4 สัญญาณเบาหวาน

ลองสังเกตุตัวเองกันหน่อย ช่วงนี้มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นหร […]