คลังความรู้
ห่างไกลภาวะเบาหวาน

บทความล่าสุด

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

เขียน/เรียบเรียง โดย ทีม Hello Khunmor ทบทวนบทความ โดย แพทย์หญิงรุ่งนภา ลออธนกุล ProMA 1600 เบาหวาน …
ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

โรคเบาหวานเป็นโรคระบาดที่เกิดมากขึ้น และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอีกมากมาย ทุกวันนี้ การตรวจระดั…

แบบประเมินความเสี่ยงภาวะเบาหวาน

ความรู้เบาหวาน

อาหารสุขภาพ

ออกกำลังกาย

บทความที่น่าสนใจ

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

โรคเบาหวานเป็นโรคระบาดที่เกิดมากขึ้น และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอีกมากมาย ท…