คลังความรู้
ห่างไกลภาวะเบาหวาน


บทความล่าสุด


เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

ความรู้เบาหวาน

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน (2)

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

ความรู้เบาหวาน

ดูแลสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง รายการชีวิตชีวา 13 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม


แบบประเมินความเสี่ยงภาวะเบาหวาน


ทำแบบประเมิน

ความรู้เบาหวาน

อาหารสุขภาพ

ออกกำลังกาย

บทความที่น่าสนใจ

เลือก เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง อย่างไรดี

เลือก เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง อย่างไรดี

ความรู้เบาหวาน

เลือก เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง อย่างไรดี

เลือก เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง อย่างไรดี […]
อ่านเพิ่มเติม


การออกกำลังกายตามวัย

การออกกำลังกายในแต่ละช่วงวัย มีวิธีที่แตกต่างกัน

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายในแต่ละช่วงวัย มีวิธีที่แตกต่างกัน

การออกกำลังกายในแต่ละช่วงวัยมีวิธีที่แตกต่างกัน เด็กเล็ […]
อ่านเพิ่มเติม


แนะตรวจน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ

แนะตรวจน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ความรู้เบาหวาน

แนะตรวจน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน

แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ชี้ผลพวงจากภาวะน้ำตาลในเลือดสู […]
อ่านเพิ่มเติม


พิชิตเบาหวานได้…ด้วยตนเอง

พิชิตเบาหวานได้…ด้วยตนเอง กำหนดเมนูอาหาร “กินดี อิ่มด้วย คุมน้ำตาลได้”

อาหารสุขภาพ

พิชิตเบาหวานได้…ด้วยตนเอง กำหนดเมนูอาหาร “กินดี อิ่มด้วย คุมน้ำตาลได้”

“เบาหวาน” เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื […]
อ่านเพิ่มเติม


เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

ความรู้เบาหวาน

เบาหวาน โรคยอดฮิต มาดูกันว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร

เขียน/เรียบเรียง โดย ทีม Hello Khunmor ทบทวนบทความ โดย […]
อ่านเพิ่มเติม